فرمانده ارشد نظامی آمریکا به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است

ژنرال ارشد آمریکایی و رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر کرده است.

نظرات

ارسال نظر