مرکل و ماکرون چگونه می‌خواهند برجام را نجات دهند؟

یک روزنامه آلمانی هم زمان با سفر رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به آمریکا به منظور متقاعد کردن ترامپ برای ماندن در برجام در مطلبی به بررسی این مسئله پرداخت.

نظرات

ارسال نظر