دیدار دبیران شورای امنیت ایران و روسیه در سوچی

دبیر شورای امنیت ملی روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود، روند اوضاع در سوریه و بطورکلی منطقه خاورمیانه را مورد تبادل نظر قرار داد.

نظرات

ارسال نظر