ناکامی نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر بانوان و تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان

نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر بانوان و تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مسابقات جهانی کره‌جنوبی از صعود به فینال باز ماندند.

نظرات

ارسال نظر