قائم‌مقامی: شطرنج ایران پیشرفت محسوسی داشته است/ نباید زحمات فدراسیون نادیده گرفته شود

اولین استادبزرگ تاریخ شطرنج ایران گفت: متاسفانه صحبت‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار فدراسیون هیچ کاری نکرده و همه موفقیت‌ها سهم کامل شطرنج‌بازان است.

نظرات

ارسال نظر