هشدار یک مرکز اسرائیلی؛ ثبات نظام حاکم سعودی زیر تیغ اصلاحات بن سلمان

مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی اسرائیل هشدار داد، اصلاحات اقتصادی "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی موجب انفجار خشم جوانان و انقلاب آنان می شود.

نظرات

ارسال نظر