وزارت کشور پاکستان دیپلمات متخلف آمریکایی را در لیست سیاه قرار داد

دیپلمات متخلف آمریکایی که با رانندگی در حین مستی موجب مرگ یک جوان پاکستانی شده بود بدون دریافت مجوز نمی‌تواند خاک پاکستان را ترک کند.

نظرات

ارسال نظر