قدرت‌های اروپایی: به طرحی برای حفظ برجام نزدیک شده‌ایم

قدرت های اروپایی بر این باورند که در آستانه دست یافتن به طرحی هستند تا توافق هسته ای با ایران را نجات دهند.

نظرات

ارسال نظر