نصب صندلی‌های موقت در ورزشگاه رویارویی ایران با مراکش

ورزشگاه میزبان نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با افزایش چندین هزار صندلی موقت مواجه خواهد شد.

نظرات

ارسال نظر