السنوار: با تمام امکانات حق بازگشت را محقق خواهیم کرد

رئیس جنبش حماس در نوار غزه گفت: با تمام امکانات حق بازگشت را محقق خواهیم کرد.

نظرات

ارسال نظر