رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تصویب لایحه جامع خاک در مراحل نهایی است

علی اکبری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: وی افزود: این لایحه، قانون جامعی در حفاظت و بهره برداری مفید از خاک در معنی عام به شمار می آید و امید است بتواند روند نهایی خود را طی کرده و به اجرا برسد.

* خاک کشاورزی شور شده است
پیش از این، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی خراسان شمالی، پایین بودن مواد آلی موجود در خاک را از دغدغه های مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفته بود این مشکل در سطح کشور دامن گیر کشاورزان است اما در خراسان شمالی نمود بیشتری دارد.
عربی اظهار داشت: اکنون هیچ اهرم و ابراز قانونی برای حمایت از منابع خاک در سطح کشور وجود ندارد و به همین لحاظ نمی توان اقدام خوب و موثری برای احیای مواد آلی خاک انجام داد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهادکشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: در این زمینه لایحه جامع خاک به مجلس داده شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.
عربی با بیان اینکه راهکارها و اعتبارت مورد نیاز برای به کاربستن موارد لازم برای حمایت از خاک در لایحه مزبور دیده شده است اظهار داشت: مصوب شدن این لایحه می تواند در تخصیص اعتبارات لازم برای حمایت از منابع خاکی کمک کند اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

* 10 برنامه محوری در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود درباره برنامه های امسال کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: امسال 10 برنامه محوری در اولویت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی است که برای سال دوم کاری این دوره از مجلس پیش بینی شده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
وی افزود: باتوجه به نگرانی از بحران های پیش رو درمصرف آب، یکی از مهم ترین این برنامه ها، توجه جدی به بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.
اکبری گفت: لزوم توجه به سیاست های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پیشگیری از هدر رفت منابع و ورود خسارت سنگین به تولید کننده از دیگر اولویت های امسال است.

* حمایت از تولیدکننده محقق نشده است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده، حمایت مناسبی از تولید صورت نگرفته است و اگر سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که در جهت حمایت از تولید اجرا شود، منجر به افزایش اشتغال می شود.
وی گفت: از دیگر رویکردهای کمیسیون، اصلاح کردن بخشی از قوانین حوزه کشاورزی است که لازم است متناسب با نیاز جامعه و واقعیات پیش رو روندی منطقی و عقلایی داشته باشد.
اکبری تاکید کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از جمله قوانینی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
7185 /6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی

نظرات

ارسال نظر