ژاوی چگونه اولین کارت قرمزش در السد را گرفت؟

در شبی که یک ناکامی بزرگ در کارنامه این فصل تیم فوتبال السد قطر به ثبت رسید، ستاره اسپانیایی این تیم هم برای اولین بار کارت قرمز گرفت.

نظرات

ارسال نظر