فرشته قربانی و جابر خوشگرد در کامپوند قهرمان شدند

مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و مرحله اول رنکینگ کشوری در بیرجند برگزار شد.

نظرات

ارسال نظر