ربوده شدن یک شهروند لبنانی توسط ارتش صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی یک شهروند لبنانی را در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی با لبنان ربود.

نظرات

ارسال نظر