سلاح جدید فلسطینی؛ بادبادک‌های آتشین بلای جان اشغالگران

روح مبارزه برای سرزمین مقدس آنقدر در فلسطینی ها عمیق است که بازی‌های کودکانه را نیز برای مقابله با غاصبان سرزمینشان به کار می‌گیرند.

نظرات

ارسال نظر