موانع انتفاضه در کرانه باختری-۳| ایست‌های بازرسی‌

جاده‌های اختصاصی و ایست‌های بازرسی فلسطینیان را در مناطقی بسته محاصره کرده که امکان تحرک و تماس را از آنها گرفته است.

نظرات

ارسال نظر