معاون رئیس کمیته المپیک عراق ۲۴ ساعت ربوده شد

معاون رئیس کمیته المپیک توسط افراد مسلح ناشناس دزدیده و سپس آزاد شد.

نظرات

ارسال نظر