گزارش: آیا مخاطب سخنان جهانگیری «روحانی» است؟

معاون اول رئیس‌جمهور امروز بدون آنکه مخاطب سخنان خود را مشخص کند گفته است با عصبانیت و تندخویی نمی‌توان اصلاحات انجام داد؛ به‌راستی مخاطب سخنان جهانگیری کیست؟

نظرات

ارسال نظر