یک فروند جنگنده F۴ در پایگاه هوایی تهران بازآماد شد

متخصصان و کارکنان فنی پایگاه شکاری شهید لشکری یک فروند هواپیمای F-۴ را اورهال (بازآماد) کردند.

نظرات

ارسال نظر