افزایش قیمت خودرو اقدامی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس،گفت: افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان،خودسرانه است و آنها حق چنین کاری را ندارند.

نظرات

ارسال نظر