افزایش ۷ درصدی قیمت آب و برق از اول اردیبهشت

با مصوبه دولت، تعرفه مصرف آب و برق از ابتدای اردیبهشت ۷ درصدی افزایش یافت.

نظرات

ارسال نظر