«ایرانی بپوش» | مارک خارجی روی پوشاک ایرانی؛ مدیرکل تعزیرات: برخورد می‎کنیم

در حالی برخی فروشندگان پوشاک ایرانی روی محصول داخلی مارک خارجی نصب می کنند تا شاید اقبال مصرف کنندگان را درپی داشته باشد که مدیر کل تعزیرات استان تهران این اقدام را جرم و قابل پیگرد قانونی اعلام کرد.

نظرات

ارسال نظر