بحران آب ایران - ۱۱ / ضرورت انکارناپذیر احداث سد و ذخیره سازی آب در ایران

مشخص نیست ارایه ­کنندگان لایحه­ دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی برای توقف احداث سد و انتقال آب به مدت ۵ سال، براساس کدام کار کارشناسی صورت گرفته، چنین لایحه­­ ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده ­اند؟

نظرات

ارسال نظر