ترخیص قانونی ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی/۴۵۰۰ خودروی قاچاق در گمرکات توقیف شد

بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۹۳۰ خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی و فاقد اعتبار طی سال ۹۶ با انجام تشریفات قانونی از گمرکات ترخیص شده است.

نظرات

ارسال نظر