نجفی: مواد و دانش هسته‌ای برای استفاده‌های صلح‌آمیز یکی از هداف ان‌پی‌تی است

نماینده ایران درنشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی تاکید کرد که مواد و دانش هسته ای برای استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای یکی از اهداف بنیادین معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.

نظرات

ارسال نظر