عربستان سومین کشور جهان از نظر هزینه‌های نظامی؛ آمریکا و چین در مرتبه اول و دوم

موسسه بین المللی تحقیقات صلح "استکهلم " اعلام کرد، عربستان از نظر هزینه های نظامی پس از آمریکا و چین در مرتبه سوم جهانی جا دارد.

نظرات

ارسال نظر