سقوط هواپیمای ترابری نظامی آمریکا در ایالت جورجیا

یک هواپیمای ترابری نظامی آمریکایی در نزدیکی فرودگاهی در ایالت جورجیا سقوط کرد.

نظرات

ارسال نظر