فراخوان مخالفان بحرینی؛ سفر پادشاه و پسرش به انگلیس ممنوع

مخالفان بحرینی مقیم لندن با اشاره به موارد نقض حقوق بشر گسترده در بحرین، به سفر پادشاه بحرین و پسرش به لندن برای مشارکت در نمایشگاهی در این کشور اعتراض کردند.

نظرات

ارسال نظر