الجزایر سفیر مغرب را فراخواند

وزارت خارجه الجزایر در واکنش به قطع روابط مغرب با ایران و طرح اتهامات رباط علیه این کشور، سفیر مغرب در الجزایر را فرا خواند.

نظرات

ارسال نظر