نگاه روز| چرا مغرب روابط خود را با ایران قطع کرد؟

مغرب روز گذشته به دلیل آنچه حمایت ایران از «جبهه پولیساریو» در مناقشه صحرای غربی، خواند روابطش با تهران را قطع کرد.

نظرات

ارسال نظر