آتش در یخچال فروشی توسط آتش نشانان مهار شد

آتش در یخچال فروشی خیابان منصور حصاری که عصر امروز به وقوع پیوست توسط آتش نشانان مهار شد.

نظرات

ارسال نظر