بارش‌های ایران به ۱۳۸.۸ میلیمتر رسید؛ ۳۶ درصد کمتر از سال قبل

میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز سیزدهم اردیبهشت ماه به ۱۳۸.۸ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۵.۹ درصدی داشته است.

نظرات

ارسال نظر