لوشامپیونه| تساوی پاری‌سن‌ژرمن در بازی تشریفاتی

قهرمان زودهنگام لوشامپیونه به تساوی در زمین رقیبش رضایت داد.

نظرات

ارسال نظر