فیلم| تولیدکنندگان مأمور مالیات‎بگیر دولت شدند

یک تولیدکننده با بیان اینکه دولت با توجه به نوع فروش از تولیدکنندگان مالیات ارزش افزوده بگیرد، گفت: بنده کالایم را شش ماهه می فروشم اما باید نقداً ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به دولت بپردازم.چرا؟

نظرات

ارسال نظر