فیلم| نگویید

یک تولیدکننده لوازم خانگی طرح این پرسش که "چرا ایرانی کالای ایرانی نمی خرد"، را غلط ارزیابی کرد.

نظرات

ارسال نظر