عصبانیت لندن و پاریس از اظهارات انتقادی ترامپ درباره انگلیس و فرانسه

سخنان انتقادی ترامپ درباره ناکارآمدی قوانین کنترل سلاح در فرانسه و انگلیس با واکنش مقامات کنونی و سابق این دو کشور مواجه شد.

نظرات

ارسال نظر