اوانگلاتوس: تمام المپیاکوسی‌ها برای آقای گلی انصاری‌فرد کار می‌کنند

تمامی بازیکنان المپیاکوس در بازی پایانی فصل جاری سوپر لیگ یونان برای آقای گلی ملی‌پوش ایرانی کار خواهند کرد.

نظرات

ارسال نظر