بار کج کلانتری بر دوش دانشکده محیط زیست

اظهارات صبح دیروز کریم شافعی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در مراسم معارفه اسکندر امیدی‌نیا سرپرست جدید دانشکده محیط زیست حکایت از تصمیم سازمان محیط زیست بر ادامه روند قبلی دارد: انحلال دانشکده محیط زیست در پوشش تغییرکاربری.

نظرات

ارسال نظر