شادی مردم جنوب لبنان از پیروزی نامزدهای مقاومت و همپیمانان

شبکه خبری المیادین از شادی مردم جنوب لبنان در پی پیروزی نامزدهای مقاومت و همپیمانانش خبر داد.

نظرات

ارسال نظر