پیروزی اسلامگرایان در اولین انتخابات شوراهای تونس پس از سرنگونی

نتایج غیررسمی انتخابات شوراهای تونس از پیروزی اسلامگرایان و مشارکت ۳۳.۷درصدی در این انتخابات حکایت دارد.

نظرات

ارسال نظر