نظامیان هندی با شلیک مستقیم ۱۰ جوان دیگر کشمیری را نیز به شهادت رساندند

نظامیان هندی ضمن شلیک مستقیم به سمت مردم مظلوم کشمیر اشغالی، ۱۰ جوان دیگر را نیز به شهادت رساندند.

نظرات

ارسال نظر