نتایج غیررسمی انتخابات لبنان| پیروزی قاطع فهرست‌های حامی مقاومت و پیام‌های منطقه‌ای و جهانی

انتشار نتایج غیر رسمی نوزدهمین انتخابات پارلمانی در لبنان از پیروزی قاطع فهرست‌های حامی محور مقاومت از جمله ۸ مارس در لبنان خبر داده و حاوی پیام هایی برای کشورهای منطقه و جهان بود.

نظرات

ارسال نظر