رایزنی وزارت مهاجرین افغانستان برای توقف اخراج پناهجویان افغان از ترکیه

وزارت امور مهاجرین افغانستان در پی اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه اعلام کرد که مذاکراتی را با مقامات آنکارا برای توقف این روند آغاز کرده است.

نظرات

ارسال نظر