بازتاب گسترده پیروزی انتخاباتی حزب الله لبنان در رسانه‌های پاکستانی

پیروزی قاطع نامزدهای حزب الله لبنان در انتخابات با توجه ویژه رسانه‌های پاکستانی همراه شده و بازتاب گسترده‌ای در این کشور پیدا کرد.

نظرات

ارسال نظر