اعزام ۴۰۰ نظامی گارد ملی ایالت «آریزونا» به افغانستان

آمریکا ۴۰۰ نظامی از گردان گارد ملی ایالت آریزونای این کشور را برای حضور در قالب ماموریت «نگهبان آزادی» به افغانستان اعزام می‌کند.

نظرات

ارسال نظر