عواقب جنگ اقتصادی ترامپ علیه تهران برای اروپا

یک روزنامه آلمانی در مطلبی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و اروپا بعد از برجام، عواقب اقتصادی لغو این توافق از طرف ترامپ را برای این اتحادیه و به ویژه آلمان وخیم دانست.

نظرات

ارسال نظر