عدم برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب ایراد بزرگ و جدی است

عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وقت و جان مردم تحت الشعاع تصمیمات اعضای شورای شهر قرار گرفته است،گفت:: عدم برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب ایراد بزرگ و جدی است که باید به شهرداری تهران و شورای شهر گرفته شود.

نظرات

ارسال نظر