هشدار آموزش و پرورش نسبت به فریب موسسات برای ارائه دیپلم جعلی

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران به شهروندان در خصوص تبلیغات موسسات غیرمجاز برای ارائه مدرک دیپلم جعلی هشدار داد.

نظرات

ارسال نظر