لباس ماموران پلیس یگان‌های عملیاتی به «دوربین» مجهز می‌شود

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: طرح دوربین‌های روی لباس ماموران پلیس، به شدت توسعه پیدا می‌کند.

نظرات

ارسال نظر