۴۰ میلیارد دلار قرارداد ایران با بوئینگ و ایرباس هوا شد

خروج آمریکا از برجام موجب توقف قراردادهای ۴۰ میلیارد دلاری فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران می شود.

نظرات

ارسال نظر